Certifiering

Skövde Kylteknik AB , företagscertifikat för kylarbeten enligt kommissionens förordning EU nr 2015/2067 av den 17 november 2015 och enligt Förordning om florerande växthusgaser SFS 2016:1128

Certifikat nr C625 kategori 1
Utfördat av Incert ( installations certifiering i Stockholm AB)

Utöver företagscerifikatet så är samtliga kyltekniker personcertifierad enligt F-gas,
SFS 2016:1128 Typ kategori 1 , för att kunna utföra all slags kyltekniks arbete.

Klicka på länken för att ta dig vidare till Incert klicka här.