Frysrum | Kylrum

Skövde Kylteknik projekterar, installerar alla typer av lösningar inom kyl och frys för bl a, kyl och fryslager, slakterier, för infrysning och förvaring livsmedel m.m . Vi levererar kyl och frysrum efter dina behov. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med rätt lösning för dig och er verksamhet så är du varmt välkommen att kontakta oss.

För livsmedelsindustrin

För livsmedelsindustrin spelar frysrum en avgörande roll i att bevara matvaror på rätt temperatur för att säkerställa kvaliteten och minska matsvinnet. Djupfrysning används för att bevara kött, fisk, grönsaker och frukt genom att snabbt sänka temperaturen till mycket låga grader, vilket bildar små iskristaller som inte påverkar matens struktur negativt.

Slakteri, Kyllager

Kyllager för ex, potatis, ägg. Frysrum är också oumbärliga för restauranger, livsmedelsbutiker och andra företag som hanterar stora mängder känsliga produkter. De möjliggör för dessa verksamheter att lagra stora mängder varor under längre tid, vilket minskar frekvensen av inköp och därmed också kostnaderna.

Kontakta oss

Kontakta oss så kan vi förklara mer!